Seuraava rukous- ja ylistysilta elokuussa. Kesän aikana osallistumme kesätapahtumiin ja kannamme toinen toistamme omissa rukouskammioissamme. Hyvää ja siunattua kesää!

Rukous- ja ylistysilloissa haluamme sydämestämme kuulla Jumalan äänen. Haluamme tulla yhteen ja etsiä totisesti Jumalan kasvoja. Tätä olemme halunneet tietysti myös aikaisemmin, mutta nyt koitamme tiedostaa tämän vielä voimakkaammin. Tuomme iltoihin rukouksen rinnalle ylistyksen musiikin ja laulun keinoin. Pyrimme tällä tavalla auttamaan itseämme hiljentämään korvamme ja mielemme Jumalan äänen kuulemiselle. Kohdistamme rukouksemme niin, että voimme todeta myöhemmin millä tavalla Jumala vastasi rukouksiimme. Emme siis rukoile ”siunaa meitä” vaan paremminkin ”siunaa meitä antamalla meille jokapäiväinen leipämme”.

Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus. Snl 28:9

Rukoillessanne älkää hokeko tyhjää niin kuin pakanat, jotka kuvittelevat tulevansa kuulluiksi, kun vain latelevat sanoja. Matt 6:7

Etuoikeutemme on, että saamme ylistää Jumalaa ja keskustella hänen kanssaan! Tule mukaan kokemaan Jumalan Hengen läsnäoloa.